Hotline:  0973 423 853
Email:  dichvucapphepmoitruong@gmail.com
Dịch vụ
GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC – CẤP BỘ
Tư Vấn Môi Trường | 05/06/2019
1671 Views luợt xem

Công ty CP TM DV KHOA HỌC MỚI chuyên tư vấn lập hồ sơ  xin giấy phép khai thác nước ngầm  cấp sở, cấp bộ, trám lấp giếng khoan, gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm cho tất cả các công ty doanh nghiệp, cá nhân trên toàn quốc, với chi phí hợp lý.

khai thac nuoc ngam

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
– Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước
– Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước.
* Thẩm quyền cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép khai thác nước ngầm của Sở Tài nguyên và Môi trường có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm.
* Cơ quan tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép (sau đây gọi chung là cơ quan tiếp nhận hồ sơ) là  Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Quy trình lập hồ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm cấp sở:
– Khảo sát, thu thập số liệu về địa hình, địa mạo, điều kiện khí hậu thủy văn, kinh tế xã hội của khu vực ảnh hưởng đến khai thác nước dưới đất.
– Xác định thông số về các đặc điểm địa chất, thủy văn khu vực ảnh hưởng đến khai thác nước dưới đất.
– Thu mẫu nước giếng và phân tích tại phòng thí nghiệm
– Xác định cấu trúc giếng và trữ lượng nước khai thác.
– Lập bản đồ khu vực và vị trí công trình tỉ lệ 1/50.000 đến 1/25.000 theo hệ tọa độ VN 2000.
– Tính toán dự báo mực nước hạ thấp.
– Tính toán giá thành vận hành và hiệu quả kinh tế.
– Lập thiết đồ giếng khoan khai thác nước.
– Lập đề án và trình nộp sở Tài nguyên và Môi trường.
– Sở Tài Nguyên và Môi Trường đến đơn vị xin phép để thẩm định
– Nhận báo cáo và công văn chỉnh sửa của Sở Tài Nguyên Môi Trường
– Chỉnh sửa và nộp lại báo cáo.
– Phê duyệt của Sở Tài Nguyên Môi Trường và lấy giấy phép khai thác nước ngầm.
Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ tại bộ phận nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
– Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác sử dụng nước (Mẫu số 03 phần I Phụ lục thông tư 27/2014/TT-BTNMT);
– Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất (Mẫu số 27 phần III Phụ lục thông tư 27/2014/TT-BTNMT));
– Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất tỷ lệ từ 1/50.000 đến 1/25.000 theo hệ toạ độ VN 2000;
– Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200/m3ngày đêm trở lên (Mẫu số 25 phần III Phụ lục thông tư 27/2014/TT-BTNMT)); báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày đêm (Mẫu số 26 phần III Phụ lục thông tư 27/2014/TT-BTNMT)); báo cáo hiện trạng khai thác đối với công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động (Mẫu số 27 phần III Phụ lục thông tư 27/2014/TT-BTNMT));
– Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép;
– Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai tại nơi đặt giếng khai thác. Trường hợp đất tại nơi đặt giếng khai thác không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân khai thác với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được UBND cấp có thẩm quyền xác nhận.
– Mẫu hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép khai thác nước ngầm ban hành theo quy định tại phần I của phụ lục kèm theo thông tư 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 05 năm 2014.
– Số lượng hồ sơ ở Bình Dương: 01 (bộ), ở Tp. HCM và các tỉnh khác: 02 (bộ)
– Thời hạn giải quyết: 29 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường.
– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính, Giấy phép.
Ngoài ra, công ty chúng tôi còn tư vấn thiết kế xây dựng lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải, xin giấy phép về môi trường và các dịch vụ tư vấn môi trường như báo cáo giám sát môi trường, đề án bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.