Hotline:  0904 492 375
Email:  thu.khoahocmoi@gmail.com
Hệ thống quan trắc nước online
06, 06, 2019
Cơ sở sản xuất phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước online Nghị định mới quy định từ giữa tháng 6/2015, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp có quy mô xả nước thải từ 1.000 m3/ngày phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự […]
chi tiết
Sinh hoạt
06, 06, 2019
Rác thải rắn sinh hoạt và vấn đề gây ô nhiễm môi trường. Giới thiệu 3 phương pháp xử lý chất thải rắn gồm: xử lý rác bằng phương pháp đốt, xử lý chất thải rắn bằng công nghệ ép kiện và phương pháp ủ sinh học. Chất thải rắn Với công nghệ đô thị […]
chi tiết