Hotline:  0973 423 853
Email:  dichvucapphepmoitruong@gmail.com
Dịch vụ
ĐĂNG KÝ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Tư Vấn Môi Trường | 05/06/2019
1645 Views luợt xem

Mới đây, Luật Bảo Vệ Môi Trường 2014 quy định thực hiện Kế hoạch Bảo vệ Môi trường thay thế cho thực hiện Cam kết Bảo vệ môi trường ( Luật BVMT 2005)

 

caption

Đối tượng thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường (cam kết BVMT)

Dự án sản xuất, kinh doanh có quy mô nằm ngoài Phụ lục II và không thuộc phụ lục IV của Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

Chưa thi công xây dựng và hoạt động.

Căn cứ pháp lý

 • Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014.
 • Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (Điều 18 – 19).
 • Đang đợi thông tư hướng dẫn.

Hồ sơ cần thiết

 1. Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư.
 2. Thỏa thuận địa điểm xây dựng.
 3. Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu khả thi.
 4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất (nếu có).
 5. Sơ đồ vị trí dự án.
 6. Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải.

Trong một số trường hợp, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Tùy theo  vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, xem xét là một trong các cơ quan sau:
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường.
 • Ban quản lý các KCN.
 • Ban quản lý Khu kinh tế.

Hãy liên hệ với Khoa Học Mới để được tư vấn và triển khai.

Từ khoá: lập kế hoạch bảo vệ môi trường,