Hotline:  0973 423 853
Email:  dichvucapphepmoitruong@gmail.com
Các vị trí tuyển dụng
07, 06, 2019
Các vị trí tuyển dụng 1. Kỹ sư xây dựng: 2. Kỹ sư môi trường: 3. Kỹ sư điện công nghiệp, thợ điện công nghiệp 4. Kỹ sư cơ khí 5. Kế toán tổng hợp
chi tiết