Hotline:  0904 492 375
Email:  thu.khoahocmoi@gmail.com
Các vị trí tuyển dụng
07, 06, 2019
Các vị trí tuyển dụng 1. Kỹ sư xây dựng: 2. Kỹ sư môi trường: 3. Kỹ sư điện công nghiệp, thợ điện công nghiệp 4. Kỹ sư cơ khí 5. Kế toán tổng hợp
chi tiết